Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin-truyền thông hiện đại, đồng bộ
Ngày đăng: 21/05/2019
Nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông thành phố hiện đại, đồng bộ, đảm bảo năng lực và an toàn, an ninh thông tin, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 vào cuộc sống và các hoạt động sản xuất, kinh doanh, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 07 về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông tiếp cận xu hướng Cách mạng Công nghiệp 4.0.
 Ảnh:Tấn Yên  
Trong đó, đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, là: Phát triển hạ tầng viễn thông, CNTT; phát triển hạ tầng dữ liệu; phát triển hạ tầng truyền thông; phát triển hạ tầng các khu CNTT; xây dựng các cơ chế, chính sách về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông; tập trung khai thác, sử dụng có hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông.
Thu Hương, Tấn Yên

Tin liên quan

Trang 1 / 620 - 6198 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 620 - 6198 dòngFirstPrevNextLast v