Từ ngày 15/4, triển khai hệ thống thông tin và quản lý hộ tịch
Ngày đăng: 15/04/2019
Từ 15/4, thành phố Đà Nẵng sẽ chính thức triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp xây dựng. UBND thành phố giao Sở Tư pháp quán triệt các công chức tư pháp - hộ tịch tại địa phương khai thác, sử dụng Hệ thống hộ tịch Bộ Tư pháp phục vụ hiệu quả cho công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.
 Hình minh họa
Đồng thời, Sở làm đầu mối tổng hợp khó khăn, vướng mắc, đề nghị Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp kịp thời hỗ trợ công chức làm công tác hộ tịch khai thác, sử dụng Hệ thống hộ tịch Bộ Tư pháp có hiệu quả. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp làm việc với các cơ quan liên quan để thực hiện việc kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu hộ tịch hai chiều giữa Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố và Hệ thống hộ tịch Bộ Tư pháp.  
Cổng TTĐT TP ĐN

Tin liên quan

Trang 1 / 597 - 5961 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 597 - 5961 dòngFirstPrevNextLast v