Triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019
Ngày đăng: 14/03/2019
Sáng 14/3, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019.
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh chủ trì hội nghị .Ảnh: Phương Huy 

Qua đánh giá tình hình công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, hội nghị đã bàn và đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Tập trung là xây dựng bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định vệ bảo vệ bí mật nhà nước của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước; tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong các cơ quan, đơn vị, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hoạt động của các cá nhân, tổ chức có yếu tố nước ngoài, bọn tội phạm lợi dụng hợp tác quốc tế để móc nối, lôi kéo, tìm cách chiếm đoạt, thu thập các thông tin, tài liệu bí mật nhà nước. Tăng cường triển khai các biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước trong ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 4153 của UBND thành phố Đà Nẵng về Quy chế đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố. Hội nghị cũng đã phân công trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn liên quan có sự phối hợp đồng bộ, tham mưu lãnh đạo thành phố tiếp tục bổ sung hoàn thiện các quy định về công tác quản lý và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa công tác quản lý bí mật nhà nước năm 2019.

Hà Hùng, Phương Huy

Tin liên quan

Trang 1 / 558 - 5579 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 558 - 5579 dòngFirstPrevNextLast v