Từ 1/4, cả nước Tổng điều tra dân số và nhà ở kéo dài 25 ngày
Ngày đăng: 14/03/2019
Từ 1/4/2019, cả nước sẽ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở kéo dài 25 ngày, đến hết ngày 25/4/2019.
 Từ 1/4, cả nước Tổng điều tra dân số và nhà ở. Ảnh: Tấn Yên 

Theo Tổng cục Thống kê, ước tính cả nước sẽ có trên 95 triệu người với trên 25 triệu hộ sẽ được thu thập thông tin; lực lượng tham gia Tổng điều tra gồm khoảng 9.300 giám sát viên các cấp, khoảng 110.000 điều tra viên thống kê và tổ trưởng điều tra. Tại Đà Nẵng, dự liệu thông tin đầu vào của Cục thống kê  thành phố sẽ có hơn 7.000 hộ được tiến hành điều tra thu thập thông tin; huy động gần 2.400 điều tra viên; phương pháp điều tra sẽ thực hiện song song trên phiếu giấy(PAPI) và  thiết bị thông  minh(CAPI). Kết quả điều tra nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011 - 2020; đồng thời là cơ sở quan trọng để xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đây là cuộc tổng điều tra triệt để nhất và ghi nhận sự tham gia lớn nhất từ trước đến nay của công nghệ thông tin. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc điều tra sẽ giúp quá trình điều tra diễn ra thuận lợi, hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo an toàn, an ninh trong thu thập, lưu trữ thông tin.

Hải Lý, Tấn Yên

Tin liên quan

Trang 1 / 558 - 5579 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 558 - 5579 dòngFirstPrevNextLast v