Năm 2019: Năm kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá hiệu quả
Ngày đăng: 10/02/2019
Theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2019, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quán triệt phương châm của năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá hiệu quả”; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý điều hành bằng những việc làm cụ thể ngay từ sau Tết, phấn đấu hoàn thành vượt mức phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
 
 Ảnh:chinhphu.vn
Các bộ, cơ quan, địa phương tập trung xử lý, giải quyết công việc ngay ngày làm việc sau Tết, không để chậm trễ, nhất là những công việc tồn đọng từ trước Tết, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không sử dụng xe công đi lễ hội, không đi lễ hội trong giờ hành chính.  
Báo Chính phủ

Tin liên quan

Trang 1 / 538 - 5371 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 538 - 5371 dòngFirstPrevNextLast v