Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
Ngày đăng: 10/02/2019
Triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" trong năm 2019, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ dành kinh phí thực hiện 6,4 tỷ đồng hỗ trợ phát triển dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trọng tâm là du lịch, công nghệ thông tin, nông nghiệp, y tế; hỗ trợ phát triển 20 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ phát triển 5 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Hình minh họa
Theo đó, hàng loạt hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ được các ngành, chức năng triển khai trong năm 2019 nhằm thực hiện có hiệu quả đề án. Trong đó, chú trọng đến các hoạt động đào tạo khởi nghiệp, hỗ trợ, kết nối kế hoạch khởi nghiệp của thành phố với các chương trình, dự án, đề án hỗ trợ khởi nghiệp của Trung ương. 
Thu Hương

Tin liên quan

Trang 1 / 538 - 5371 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 538 - 5371 dòngFirstPrevNextLast v