Bổ sung đối tượng được ngân sách hỗ trợ đóng BHYT
Ngày đăng: 09/11/2018
Từ ngày 1/12/2018 Nghị định 146/2018 bổ sung một số đối tượng tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước đóng.
 Hình minh họa

Đó là các đối tượng: Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975; nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú được Nhà nước phong tặng thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở; Nghị định cũng bổ sung nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình là các đối tượng chức sắc, chức việc, nhà tu hành; người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng không tham gia tại các nhóm khác. Quy định mới có thêm nhóm đối tượng được người sử dụng lao động đóng BHYT là thân nhân công nhân, viên chức quốc phòng, công an và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu đang phục vụ trong quân đội, công an và cơ yếu.

Cổng TT ĐT TP ĐN

Tin liên quan

Trang 1 / 98 - 975 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 98 - 975 dòngFirstPrevNextLast v