Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung gần 27.000 biên chế giáo viên mầm non
Ngày đăng: 04/11/2018
Bộ Nội vụ có văn bản trình Chính phủ, đề nghị xem xét và bổ sung biên chế cho bậc mầm non đối với 17 tỉnh là 20.973 giáo viên và 15 tỉnh Tây Nguyên là 5.735 giáo viên. Bên cạnh đó là rà soát lại tất cả giáo viên hợp đồng trước năm 2015 để có cách xử lý phù hợp trong điều kiện ưu tiên để tuyển chọn số giáo viên trong biên chế chưa tuyển đủ.
 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân (ảnh: quochoi.vn) 
Về mặt lâu dài, Bộ Nội vụ đề nghị thực hiện các giải pháp để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên, đó là: rà soát lại số học sinh, giáo viên thực tế để giải quyết tình trạng dư thừa giáo viên; xây dựng và hoàn thiện các nghị định quy định của Chính phủ về vấn đề tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng cơ chế chuyển đổi mô hình đối với các cơ sở giáo dục mầm non và trung học phổ thông từ công lập khuyến khích chuyển sang ngoài công lập; rà soát lại định mức giáo viên, học sinh trên lớp và giảng dạy trong tuần; nghiên cứu chuyển giáo viên ở nơi thừa sang nơi thiếu và có đào tạo lại, đồng thời hoàn thiện lại các đề án vị trí việc làm sau khi đã sáp nhập các đơn vị trong giáo dục mầm non. 
Cổng TTĐT TP ĐN

Tin liên quan

Trang 1 / 98 - 975 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 98 - 975 dòngFirstPrevNextLast v