Sửa chữa 19 khu chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố
Ngày đăng: 10/08/2018
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản thống nhất với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố về chủ trương thực hiện kế hoạch bảo trì, sửa chữa 19 khu chung cư thuộc sở hữu nhà nước do Công ty Quản lý nhà chung cư quản lý vận hành với kinh phí thực hiện hơn 8,9 tỷ đồng từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Công ty Quản lý nhà chung cư và nguồn ngân sách thành phố.
Theo kế hoạch này, 3 khu chung cư (KCC) sẽ được sửa chữa trong năm 2018 bao gồm KCC An Cư 5, KCC Nại Hiên Đông 2, và KCC Mân Thái. 16 khu chung cư sẽ được sửa chữa trong năm 2019. UBND thành phố cũng giao nhiệm vụ cho Công ty Quản lý nhà chung cư khẩn trương xây dựng lại đơn giá thuê nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trong đó có bao gồm chi phí bảo trì, sửa chữa chung cư theo đúng quy định. 
Báo Đà Nẵng

Tin liên quan

Trang 1 / 582 - 5811 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 582 - 5811 dòngFirstPrevNextLast v