Mở rộng hệ thống thông tin quản lý hộ tịch trong cả nước
Ngày đăng: 14/06/2018
Theo Bộ Tư pháp, đến năm 2020 sẽ triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch trên phạm vi cả nước.
Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu đề xuất các cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi các văn bản pháp lý có liên quan nhằm tháo gỡ các khó khăn còn tồn tại về cơ chế, pháp lý để triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch cũng như xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc được hiệu quả. Cùng với đó hướng dẫn các địa phương việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực hộ tịch. Đặc biệt sẽ thí điểm triển khai chia sẻ dữ liệu về thông tin nhân thân, mối quan hệ giữa các công dân trên cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành của ngành tư pháp trong các lĩnh vực như quốc tịch, lý lịch tư pháp, con nuôi, thi hành án dân sự… nhằm thống nhất, đồng bộ thông tin công dân giữa các Cơ sở dữ liệu và không phải nhập lại thông tin khi cần. 
Báo Pháp luật xã hội¬

Tin liên quan

Trang 1 / 597 - 5969 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 597 - 5969 dòngFirstPrevNextLast v