Thống nhất phần mềm quản lý hoạt động của Trạm y tế xã, phường
Ngày đăng: 13/06/2018
Nhằm tăng cường ứng dụng CNTT trên lĩnh vực y tế, sắp tới, thành phố Đà Nẵng sẽ tiến đến triển khai thống nhất một phần mềm quản lý hoạt động của Trạm y tế xã, phường kết nối với Trung tâm y tế quận, huyện; đồng bộ giữa công nghệ thông tin quản lý hoạt động Trạm Y tế xã, phường; quản lý tiêm chủng; quản lý hồ sơ sức khỏe người dân gắn với hệ thống quản lý thẻ bảo hiểm y tế và thanh toán bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội.
Sở Y tế thành phố cũng cho biết, sẽ xây dựng lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, gắn việc quản lý các hoạt động chuyên môn với quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân./. 
Thu Hương

Tin liên quan

Trang 1 / 98 - 978 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 98 - 978 dòngFirstPrevNextLast v