Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng
Ngày đăng: 13/06/2018
Ngày 12/6, với 86,86% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật An ninh mạng.
 Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật An ninh mạng 

Luật quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong đó, Luật dành 1 chương về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia gồm: Hệ thống thông tin quân sự, an ninh, ngoại giao, cơ yếu; hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý thông tin thuộc bí mật nhà nước; hệ thống thông tin phục vụ lưu giữ, bảo quản hiện vật, tài liệu có giá trị đặc biệt quan trọng; hệ thống thông tin phục vụ bảo quản, chế tạo, quản lý cơ sở vật chất đặc biệt quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia; hệ thống thông tin quan trọng phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức ở trung ương.

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019, dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) và Luật Tố cáo (sửa đổi)./.
TTXVN

Tin liên quan

Trang 1 / 597 - 5969 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 597 - 5969 dòngFirstPrevNextLast v