UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị không tăng học phí mầm non và phổ thông công lập năm học 2018-2019
Ngày đăng: 11/06/2018
Trong số các nội dung sẽ trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân sắp tới, UBND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất đề xuất HĐND không tăng học phí mầm non và phổ thông công lập năm học 2018- 2019.
 Đà Nẵng sẽ giữ nguyên mức học phí bậc mầm non và phổ thông công lập năm học 2018 - 2019  
Đề xuất này dựa trên việc xem xét tình hình thực tế, xét chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2016 và năm 2017 tăng bình quân không đáng kể nên thống nhất giữ nguyên mức thu học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2018-2019. 
Cổng TTĐT TP ĐN

Tin liên quan

Trang 1 / 98 - 978 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 98 - 978 dòngFirstPrevNextLast v