Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ngày đăng: 17/05/2018
Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành phải nghiêm túc tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật, và nâng cao chất lượng quy trình xem xét, thông qua dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tập trung các nguồn lực để nâng cao chất lượng soạn thảo, tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng tiến độ, trình tự, thủ tục;, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về chất lượng, thời gian trình các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND thành phố thuộc lĩnh vực quản lý của sở, ngành mình. 
Cổng TTĐT TP ĐN

Tin liên quan

Trang 1 / 519 - 5181 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 519 - 5181 dòngFirstPrevNextLast v