Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2018 đạt 33,8% dự toán
Ngày đăng: 12/05/2018
Theo số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước (NSNN) 4 tháng đầu năm 2018 ước đạt hơn 446.000 tỷ đồng, bằng 33,8% dự toán năm, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2017.
Trong đó, thu nội địa tháng 4 ước đạt 91.000 tỷ đồng, luỹ kế thu 4 tháng đạt hơn 368.000 tỷ đồng, bằng 33,3% dự toán năm, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2017. Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù, số thu nội địa ước đạt hơn 281.000 tỷ đồng, bằng 32,4% dự toán năm, tăng 10,6% so cùng kỳ năm 2017. Về chi ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, tổng chi NSNN trong tháng 4 ước thực hiện là gần 120.000 tỷ đồng, luỹ kế chi NSNN 4 tháng đầu năm đạt 410.000 tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán năm, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2017.  
Báo Tài Chính

Tin liên quan

Trang 1 / 132 - 1316 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 132 - 1316 dòngFirstPrevNextLast v